DigiInfo
Informační portál digitálních technologií

Čtvrtá průmyslová revoluce

Přechod​​ na Průmysl 4.0

Přechod na průmysl 4.0 je více než jen otázkou technologií. Každá firma se bude muset stát i digitální firmou. V podstatě jde o přehodnocení celého modelu podnikání. Změna se promítne jak do korporátních strategií, tak i do národní ekonomiky a politiky zaměstnanosti.

„Průmysl 4.0 není jen o robotizaci, automatizaci a digitalizaci, ale hlavně o propojování všech informačních systémů, strojů, výrobních linek i výrobků. Změna bude vyžadovat vzájemnou komunikaci všech prvků řetězce, od externího prostředí firmy přes její softwarové a aplikační vybavení, zaměstnance až po všechny stroje a věci zapojené do výroby. Data budou kolovat mezi výrobní firmou, zákazníkem a dodavatelem. Díky tomu budou moci firmy reagovat na přání zákazníků v reálném čase,“ přiblížil koncept průmyslu 4.0 na včerejší debatě analytik Knowledge Centra České spořitelny Radek Novák.

Firmy budou čelit dig​​itální konkurenci

Čtvrtá průmyslová revoluce slibuje růst produktivity i úsporu nákladů, avšak žádá si úplnou změnu myšlení. Konkurenční boj v nové ekonomice si bude vyžadovat maximální soustředění na produkt, službu a spokojenost zákazníka. I proto se mnohé firmy rozhodnou zbavit neproduktivních částí svého podnikání a věnovat maximum úsilí rozvoji. První důsledky digitalizace ekonomiky je možné pozorovat již dnes. Na vlastní kůži se o nich přesvědčují například taxikáři nebo hoteliéři. Změna pravidel hry zapříčinila, že s digitální konkurencí nedokáží držet krok, proto pocítili, že na jejich trhu se najednou objevili noví hráči.

Středobod​em je člověk

I v dobách všudypřítomné digitalizace je a zůstává člověk zásadním faktorem úspěchu podniku. S technologiemi průmyslu 4.0 se činnosti dělníka v továrně stávají rozmanitější. Dělník řeší stále častěji problémy, rozhoduje, je inovátorem a iniciátorem tvorby ještě větších hodnot. Ale ani to není samo sebou. Rozhodující je, aby byly odborné pracovní síly na nový svět práce 4.0. připravovány v rámci kvalifikačních opatření. V agilní a flexibilní továrně se dělník naučí zacházet s technologiemi Virtual Reality a Augmented Reality, s datovými brýlemi a tablety.

Pro úspěšnou digitalizaci průmyslové výroby jsou k dispozici rozvinuté technologie, nyní záleží na tom, jestli vedoucí pracovníci s rozhodovacími pravomocemi z průmyslového sektoru a energetiky rozpoznají, jaké přímé a dlouhodobé výhody jim digitalizace může pro firmu přinést pro obchodní modely a pracovníky firmy.

Zdroje:

www.parlamentnilisty.cz

www.businessworld.cz

www.itbiz.cz

www.cad.cz​


Ing. Petr Tsironis DigiID DigiInfo DigiKalendář DigiKancelář