DigiInfo
Informační portál digitálních technologií

Co je to vlastně licence softwaru?

Softwarová licence je právní nástroj, který ve světě informačních technologií určuje, jakým způsobem může být s programem nakládáno. V České republice softwarové licence upravuje Autorský zákon z roku 2000. Se základní znalostí můžete dle druhu licence odhalit:

1. Zda-li je software placený a pro koho

Jste podnikatel, firma, či soukromá osoba? Na takových otázkách záleží. Kde jedinec může program používat k osobnímu užití zdarma, tam podniky platí. Tohle je důležité sledovat: Program je zdarma, ale za jakých podmínek? 

2. Na co můžete software využít

Chcete program spouštět nativně, či potřebujete software ohýbat? Pokud chcete program například implementovat, či využít jako pomocníka jiným procesům, ověřte si rozsah, v jakém je možné program využít. Program na sčítání může být zdarma, ale když chcete, aby posílal výsledky do jiného programu, to už může být omezeno licencí.

3. Co můžete se softwarem dělat

Důležitou otázkou je také co od programu očekáváte. Pokročilejší uživatelé budou chtít použít výstup z programu, či základ programu samotného. I v těchto případech je nutné brát zřetel na autorský zákon.

Mohlo by vás zajímat: Licence v kontextu moderní výuky: Otevřené vzdělávací zdroje

Druhy licencí a distribuce

Existuje přehršel softwarových licencí a druhů distribucí. Do styku se dostaneme naštěstí jen s poměrně známou skupinou těch nejběžnějších. Licenci může autor postupem času měnit a často je spravují třetí strany, které se na tuto činnost specializují.

  • Open Source Software - Program poskytovaný i se zdrojovým kódem zdarma.
  • End User Licence Agreement - EULA - jeden z nejčastějších druhů licenčního ujednání. Jistě to znáte, jedná se o ten dlouhý text, co nikdy nikdo nečte. Měli byste. 
  • Volné dílo - Zde nejsou majetková autorská práva nikterak chráněna. 
  • Freeware - Software s používáním zdarma. Autor si nenárokuje žádnou odměnu a můžete používat funkce zdarma.
  • Adware - Téměř stejné jako Freeware, nicméně za používání platíte tím, že se v programu nacházejí reklamy.
  • Demo/Trial - Funkčně či časově omezená verze běžně placeného programu. 
  • Shareware - Oblíbená podoba licenční distribuce. Tváří se zdarma, ale stejně jako trial je potřeba pro další používání časem zaplatit.​

Existují ještě pojmy jako BSD, GNU, či MIT licence. Ty jsou naštěstí standardizované a pro uživatele nejsou tak matoucí. V běžném životě standardního počítačového uživatele se s nimi ovšem setkáte okrajově. Důležitý poznatek, který byste si měli odnést je, že existuje množství druhů licencí. To, že je software někde na internetu neznamená, že jej můžete používat, či šířit. Vždy čtěte licenční ujednání a nepřeskakujte jej.

Ing. Petr Tsironis DigiID DigiInfo DigiKalendář DigiKancelář DigiKompetence DigiVýuka DigiVzdělávání