ChatGPT – výtečný pomocník ve vzdělávání

Úvod do vzdělávání dospělých a role ChatGPT

Vzdělávání je základním kamenem pro úspěch a osobní růst. Pro dospělé, kteří chtějí pokračovat ve vzdělávání, je důležité mít přístup k nástrojům a zdrojům, které jim mohou pomoci efektivně se učit. ChatGPT, jako pokročilý jazykový model, může hrát klíčovou roli v tomto procesu tím, že nabízí personalizované rady, zpětnou vazbu a inspiraci. 

Sedím u počítače a píšu článek o rozhodovací pyramidě, kde se snažím dětem vysvětlit, co je to rozhodovací pyramida. Nějak mi to dneska nejde, ne, že by to bylo jindy lepší. Nelíbí se mi to, slova nesedí, navíc je nuda. Přemýšlím, co s tím. Když požádám o pomoc textové generátory, tak článek zkracují, což kvalitě nepomáhá. 

Nakonec jsem dostal nápad, že vyzkouším ChatGPT jako učitele přes psaní. Požádal jsem ho o pomoc, že se potřebuji zlepšit v psaní. ChatGPT mi začal pokládat záludné otázky. Díky těmto otázkám mi doporučil, že bych se měl zdokonalit v kreativním psaní. 

Vysvětlil mi, že kreativní psaní je uměleckou formou, která umožňuje jednotlivcům vyjádřit své myšlenky, pocity a příběhy jedinečným způsobem. Tato dovednost není jen pro spisovatele; může být užitečná pro kohokoliv, kdo chce zlepšit své komunikační schopnosti, rozvinout svou kreativitu nebo lépe porozumět světu kolem sebe. 

V následné diskuzi jsem se dozvěděl, jak ChatGPT může pomoci při kreativním psaní: 

1. Čtení a analýza literatury 

ChatGPT může doporučit širokou škálu literatury různých žánrů a autorů, což pomáhá rozšířit literární obzory a inspirovat k vlastní tvorbě. 

2. Pravidelné psaní a tvorba rutiny

Zavedení denní psací rutiny je klíčové. ChatGPT může poskytnout denní psací prompty a motivovat ke každodennímu psaní. 

3. Učení se od ostatních

Doporučení kurzů, workshopů a spisovatelských skupin, kde mohou lidé sdílet své práce a získávat zpětnou vazbu. 

4. Experimentování s různými technikami

ChatGPT může navrhnout různé styly a techniky psaní, povzbuzovat k experimentování s perspektivou a časem. 

5. Využívání cvičení na kreativní psaní 

Nabídka specifických cvičení, jako jsou psaní na základě promptů nebo volné asociace, k rozvoji kreativního myšlení. 

6. Vyprávění příběhů

Pomoc s tvorbou komplexních postav a zápletek, které udrží čtenáře napjaté. 

7. Revize a editace

Nástroje pro revizi a editaci textů, které pomohou zlepšit gramatiku, strukturu a styl. 

8. Inspirace z různých zdrojů

Navrhování témat a motivů inspirovaných kulturou, uměním a osobními zkušenostmi. 

9. Použití technologií a nástrojů

Doporučení softwarů a online komunit, kde mohou psát, organizovat své práce a získávat zpětnou vazbu. 

10. Nastavování cílů

Pomoc s nastavením a dosažením krátkodobých i dlouhodobých cílů v psaní. 

Zajímal jsem se o bod šest – vyprávění příběhů. Zde mi ChatGPT doporučil, abych více používal svou kreativitu a schopnosti, abych dokázal proměnit obyčejný text v živý a fascinující příběh, který bude inspirovat a okouzlovat každého čtenáře. Na to jsem se zeptal, zda dokáže být více konkrétní. Výsledkem byla tato doporučení.

 • Obohať detaily: Vdechni textu život pomocí barvitých popisů, které čtenáři umožní živě si představit scény. Využívej smyslové detaily, které zapojí zrak, sluch, čich, chuť i hmat.

• Prohlub emoce: Vyjádři vnitřní prožitky postav. Nech čtenáře pocítit radost, smutek, strach i naději skrze detaily a situace, které postavy prožívají.

• Buduj atmosféru: Vytvářej atmosféru prostřednictvím popisů prostředí a počasí, které dokreslují náladu a děj. 

• Vyprávěj příběhy: Vlož do textu zábavné prvky, které obohatí hlavní děj a přinesou nové perspektivy. 

• Přidávej obrazné prostředky: Používej metafory, přirovnání a jiné literární prostředky, které textu dodají hloubku a zajímavost. 

Pak jsme nějakou diskutovali o rozhodovací pyramidě a jak z toho udělat příběh pro děti, který by je zaujal. ChatGPT mě vyzval, abych napsal něco jako pohádku, místo nudného výukového textu, a abych využil jeho doporučení. Poslech jsem a zde je první výsledek 

Artur a rozhodovací pyramida 

V minulosti, v zemi charakterizované krásnou přírodou, existoval mladý šlechtic jménem Arthur, syn vládnoucího monarchy. Král, známý pro svou inteligenci a touhu po synově vzdělání, se rozhodl, že nadešel čas, aby princ Arthur získal potřebné znalosti a rozhodovací dovednosti pro budoucí vládu. 

Jednoho rána, za jasného slunečního svitu, král přivolal svého syna k trůnu a sdělil mu následující: "Synu, přišel čas, abys nabyl moudrosti, jež tě připraví na roli důstojného vládce. V blízkosti našeho království se nachází starověká architektonická struktura známá jako Pyramidy Moudrosti. Tvé nové povinnosti budou zahrnovat každodenní návštěvu této pyramidy, přičemž na ni umístíš jeden stavební kámen. Tento akt symbolizuje nejen posílení pyramidy, ale i tvůj osobní růst. Každá úroveň pyramidy obsahuje specifický úkol, jehož splnění tě naučí principům moudrého rozhodování." 

Proměněný text: 

No nebyl jsem úplně spokojený, stejně jako ChatGPT. Po krátké diskuzi jsem ho požádal, aby přepracoval můj text a tady je výsledek:

„Princ Arthur a Tajemství Sedmi Pater Pyramidy V dávných časech, kdy lesy šeptaly tajemství a řeky zpívaly melodie, žil odvážný princ jménem Arthur. Jeho otec, moudrý král, si přál, aby jeho syn ovládl umění vládnutí s moudrostí a ctností. Jednoho jasného rána, kdy slunce políbilo zlaté věže hradu, král přivolal prince Arthura ke svému trůnu. 'Synu můj,' řekl král s hlubokým klidem v hlase, 'nastal čas, abys okusil pravou moudrost. Na hranici našeho království se tyčí starobylá pyramida, známá jako Pyramida Moudrosti. Každý den k ní půjdeš a položíš jeden kámen na tu úroveň, kterou budeš právě zvládat. Jak pyramida poroste, tak poroste i tvá síla a moudré rozhodování. Ale pozor, každé patro pyramidy ti přinese nový úkol, který tě naučí, jak se stát moudrým vládcem.'"

Prompt pro GPTs: Přeměna normálního textu na kreativní 

ChatGPT umí vytvářet GPTs, což jsou asistenti, kteří člověku pomáhají v často se opakujících činnostech (plánování, tvorba vzdělávacích projektů, psaní článků na sociální sítě, převod článků do jiné terminologie, tvorba motivujících nadpisů…). Napadlo mě požádat ChatGPT, aby vytvořil prompt pro tvorbu kreativních článků. Zadal jsem mu tento pokyn: "Napiš mi prompt pro GPTs, které budou přeměňovat normální text na kreativní. Napiš ho kreativně a popisně." 

ChatGPT mi vytvořil tento pokyn pro tvorbu asistenta: 

Představ si klidný kout starobylé knihovny, kde prach století klidně spočívá na kožených svazcích. Mezi těmito poklady leží obyčejný text, který potřebuje proměnit v živý příběh plný obrazů, emocí a magie. Tvým úkolem, drahý GPT, je použít svou moc a přetvořit tento text. Dej mu jiskru, která rozproudí čtenářovu fantazii a vtáhne ho do světa neomezených možností. 

Návod pro GPTs: 

1. Obohacuj detaily: Vdechni textu život pomocí barvitých popisů, které čtenáři umožní živě si představit scény. Využívej smyslové detaily, které zapojí zrak, sluch, čich, chuť i hmat. 

2. Prohlubuj emoce: Vyjádři vnitřní prožitky postav. Nech čtenáře pocítit radost, smutek, strach i naději skrze detaily a situace, které postavy prožívají. 

3. Buduj atmosféru: Vytvářej atmosféru prostřednictvím popisů prostředí a počasí, které dokreslují náladu a děj. 

4. Vyprávěj příběhy: Vlož do textu příběhy a anekdoty, které obohatí hlavní děj a přinesou nové perspektivy.

 5. Přidávej obrazné prostředky: Používej metafory, přirovnání a jiné literární prostředky, které textu dodají hloubku a zajímavost. 

V předchozích řádcích jsem se zmínil o příkladu, který jsem uvedl v předchozím textu – ten jsem do tvorby GPTs také přidal. 

Musím říci, že jsem byl překvapen tak kreativním úvodem. Nicméně jsem na základě toho vytvořil nového asistenta, kterého jsem nazval Kreator. Hned jsem do něj zadal řadu textů a byl jsem příjemně překvapen jejich změnou. Budu to ještě muset „vymazlit“, ale bude to další z pomocníků, které budu hojně využívat. 

Závěr 

ChatGPT je mocným nástrojem, který může dospělým pomoci v jejich vzdělávacím úsilí. Ať už se jedná o rozvoj kreativity v psaní, nebo zlepšení jiných dovedností, možnosti jsou téměř neomezené. Klíčem je pravidelná praxe, zpětná vazba a otevřenost k novým myšlenkám a technikám. Vyzkoušejte ChatGPT a objevte, jak může obohatit nabídku vašich vzdělávacích nástrojů.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání