DigiInfo
Informační portál digitálních technologií
1 2 3 4 5 > >>
Autorská práva a licence

Autorský zákon chrání i digitální podobu autorských děl, která jsou umístěná na internetu. Pojďme si stručně vysvětlit, co je to licence i to, za jakých okolností smíte stahovat či sdílet obsah na síti.

Publikováno: 10. 10. 2021

Přehrát
Bezpečná práce s informacemi pro veřejnou správu

Umíte používat digitální technologie bezpečně? Víte, jak chránit data, s nimiž pracujete? Jak za sebou nezanechávat digitální stopu? Jak neohrozit sebe a zároveň neodhalit nic citlivého o ostatních? Ve veřejné správě jsou zmíněné věci palčivější než v jiných pracovních odvětvích a řadu z nich je potřeba dodržovat kvůli platné legislativě. Naučíme vás pohybovat se na internetu bezpečně a používat aplikace, jež zachovávají soukromí — vaše i klientů, jejichž data spravujete. Osvojíte si používání důvěryhodných informačních technologií spolu s komunikačními dovednostmi, které uplatníte v profesní praxi.

Publikováno: 15. 7. 2021

Přehrát
Centrální databáze kompetencí

Co jsou to kompetence, jak jsou uspořádány v Centrální databázi kompetencí (CDK) a jak s nimi pracuje Národní soustava povolání?

Publikováno: 26. 3. 2021

Přehrát
Cloudové nástroje pro komunikaci a spolupráci

Uvedeme vás do ekosystémů cloudových aplikací. Budeme se věnovat přehledu těch nejužívanějších pro komunikaci, jako jsou e-mailové služby, chaty či videokonference, ale i nejrůznějším nástrojům pro tvorbu a ukládání digitálního obsahu. Nedílnou součástí workshopu bude i ukázka propojení jednotlivých aplikací mezi sebou a úlohy k procvičení.

Publikováno: 16. 11. 2021

Přehrát
Cloudové nástroje pro komunikaci a spolupráci – panelová diskuze

Diskusního panelu se zúčastnili Jiří Molnár, Václav Maněna, Hynek Nečeradský, Michal Černý a Milan Hausner. Debatu moderoval Janek Wagner. Hlavním tématem bylo, jakým způsobem cloudové služby a technologie proměňují pracovní prostředí jednotlivých panelistů a vstupují do způsobu řešení konkrétních problémů. Pozornost se věnovala také fenoménu BYOD (práce na vlastním zařízení v určiét organizaci) a jejímu organisačnímu a bezpečnostnímu zvládání. Jednotlivý panelisté také doporučovaly aplikace, které vycházejí z cloudových technologií a které sami využívají.

Publikováno: 15. 12. 2021

Přehrát
Děti a IT

Obzvláště v dnešní době by se mohlo zdát, že děti se od počítačů téměř nehnou. To v mnohých z nás vyvolává obavy. V tomto webináři se dozvíte, jak technologie s dětmi využívat tak, aby jim nebraly, ale naopak něco dávaly. Představíme vám pár aplikací či webů, které rozvíjí kreativitu a inspirují k učení. Nakonec vám ukážeme, jak technologie (zdánlivě paradoxně) můžeme využít k tomu, aby se děti odtrhly od počítače a vyrazily poznávat venkovní svět.

Publikováno: 6. 4. 2021

Přehrát
DigComp 2.1

Video se zaměřuje na DigComp obecně, ukazuje ho jako rámec, který lze využít pro formulaci vlastních vzdělávacích cílů, ale i vzdělávání v konkrétní organisaci. Snaží se ukázat, že cílem DigComp 2.1 není prostá dovednost ovládání počítače, ale rozvoj schopnosti ICT používat v širším společenském rámci k aktivnímu občanství.

Publikováno: 26. 2. 2021

Přehrát
DigComp 2.1

Michal Černý se zaměřuje na východiska, která jsou spojená s referenčním rámcem DigComp 2.1 a na jeho historický vývoj. Na konkrétních příkladech ukazuje, že v takto chápaných kompetencích nejde jen o pracovní efektivitu a adaptabilitu, ale především o rozvoj kompetencí ke spokojenému, aktivnímu a bezpečnému občanství. Bez digitálních kompetencí budou lidé postupně informačně, komunikačně i sociálně vyloučeni. Právě důraz na sociální aspekt rozvoje digitálních kompetencí je pro jejich implementaci do celé společnosti zásadní.

Publikováno: 16. 11. 2021

Přehrát
DigComp v Evropě

Státy Evropy přistupují k implementaci evropského referenčního rámce digitálních kompetencí různě. Představíme vám jejich řešení.

Publikováno: 9. 4. 2021

Přehrát
DigiKatalog

Představíme vám projekt DigiKatalog (Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí) a nové nástroje, kterými můžete využít ke zvyšování digitálních kompetencí, ať již svých, či vašich klientů.

Publikováno: 15. 7. 2021

Přehrát
Digital wellbeing

Jste zahlceni informačními technologiemi? Společně promyslíme a pojmenujeme způsoby, jak pracovat s technikou a přitom nepodlehnout jejímu negativnímu působení např. v podobě stresu a informační paralýzy. Ukážeme vám, jak využívat informační techniku tak, abyste se při práci s ní cítili dobře.

Publikováno: 23. 3. 2021

Přehrát
Digital Wellbeing – panelová diskuze

V panelové diskuzi na téma digital wellbeing hovoří odborníci Tomáš Langer, Michal Černý, Bořivoj Brdička. Zaměřují se na to, jakým způsobem téma digitální rovnováhy ovlivňuje prostředí firem i škol. V diskusi zaznívá jasný požadavek na rozvoj kompetencí k digitální rovnováze, který nebude univerzalistický, ale bude reflektovat potřeby a preference jednotlivých osob.

Publikováno: 27. 10. 2021

Přehrát
Digitální kompetence a možnosti jejich rozvoje – panelová diskuze

Jaká je úroveň přenositelných digitálních kompetencí ve firmách, úřadech a školách? V panelové diskuzi na toto téma hovoří Tomáš Langer, Michal Černý, Václav Maněna, Jiří Sodomka

Publikováno: 6. 10. 2021

Přehrát
Digitální technologie v životě nejen sociálně a zdravotně znevýhodněných – panelová diskuze

Jak pomáhají digitální technologie nevidomému masérovi? Jak pomáhají znevýhodněným nebo vyloučeným skupinám? Co znamená být sociálně nebo digitálně vyloučený? V panelové diskuzi na toto téma hovoří odborníci: Hana Staudková, Jiří Chábera, Milan Hausner, Pavel Ondra.

Publikováno: 20. 10. 2021

Přehrát
Digitální začleňování

Kurz je zaměřen na způsoby identifikace digitálního vyloučení a možnosti rozvoje strategického využívání digitálních technologií, právo na analog a otázky bezpečnosti. Je určen všem, kteří pracují s osobami digitálně vyloučenými i přímo těm, kteří chtějí zjistit úroveň své digitální gramotnosti a pracovat na jejím rozvoji. Podává přehled o současné situaci v oblasti digitálního vyloučení. Vysvětlíme vám, kdo a proč je touto nerovností ohrožen. Zjistíte, jak rozpoznat své vzdělávací potřeby a otestovat své digitální kompetence. Získáte přehled vzdělávacích příležitostí v této oblasti. Ukážeme vám, jaké charakteristiky by měla kvalitní vzdělávací nabídka splňovat.

Publikováno: 20. 10. 2021

Přehrát
Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání