Projekt DigiKompetence uzavírá první etapu projektů k rozvoji digitálních kompetencí

Projekt DigiKompetence, realizovaný v období 2022–2023, úspěšně naplnil svůj cíl poskytovat systémovou a metodickou podporu pro efektivní vykonávání práce z domova a využívání příslušných nástrojů.

Publikováno: 22. 12. 2023

Přečíst

Analýza a zpracování výzkumů práce z domova z let 2022 a 2023

Výzkum práce z domova v projektu DigiKompetence se zaměřuje na důležité trendy a vývoj práce z domova v průběhu času, s důrazem na vliv doby a času. Tento výzkum navazuje na předchozí výzkum projektu DigiKatalog, který proběhl v letech 2020 a 2021. Cílem výzkumu je zachytit změny a příležitostný vývoj práce z domova a porozumět, jak se tyto trendy vyvíjí v průběhu času.

Publikováno: 18. 12. 2023

Přečíst

Doporučení pro zavedení nástrojů a formy podpory dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova

Vývoj práce z domova za poslední roky přinesl výrazné změny nejen v oblasti firemní kultury, pracovního prostředí, ale i životního stylu lidí. Tato transformace byla výsledkem kombinace technologických inovací, změn v oblasti firemní politiky a změn v pohledu na práci a produktivitu.

Publikováno: 16. 11. 2023

Přečíst

Analýza legislativních opatření práci z domova

Komparativní analýza 5 zemí EU a České republiky v oblasti dalšího vzdělávání pro výkon práce z domova.

Publikováno: 1. 11. 2023

Přečíst

Manuál pro posouzení vhodnosti povolání pro výkon práce z domova

V tomto manuálu objasňujeme, jakým způsobem jsme postupovali při posuzování povolání vybraných z Národní soustavy povolání z hlediska jejich vhodnosti pro výkon práce z domova. V návaznosti na toto posouzení jsme upravili systém SOS, konkrétně pak modul DK-SOS. V jednotlivých kapitolách vysvětlíme pojem DK-SOS a jeho provázanost s Národní soustavou povolání. Následně popíšeme kritéria, která jsme použili při posuzování vhodnosti povolání pro práci z domova, a podrobně osvětlíme celý proces. Poté ukážeme, jak si může uživatel na stránkách www.evaldo.cz zobrazit, do jaké míry je jeho povolání vhodné pro práci z domova. Nakonec se zaměříme na propojení systému DK-SOS s autoevaluačním nástrojem EVALDO a vysvětlíme jeho technické řešení.

Publikováno: 1. 11. 2023

Přečíst

Shrnutí výsledků a závěrů z případových studií

Následující dokument je souborem tří případových studií firem, které byly a jsou úspěšné při zavádění práce z domova. V úvodní části čtenáře seznámíme s některými zahraničními a českými studiemi, které se fenoménem práce z domova zabývají a jejichž závěry se staly podnětem pro realizaci našich případových studií. Následovat bude zdůvodnění, v němž objasníme, proč jsme se rozhodli případové studie realizovat, a na závěr vysvětlíme, jak jsme při jejich realizaci postupovali.

Publikováno: 10. 10. 2023

Přečíst

Případová studie: Práce z domova ve firmě Freelo

Tato případová studie vás seznámí s tím, jak práce z domova funguje v technologické firmě, která dlouholeté zkušenosti s flexibilním způsobem práce zúročila při tvorbě svého produktu (nástroje Freelo).

Publikováno: 17. 8. 2023

Přečíst

Informační a datová gramotnost

Infografika znázorňující členění digitálních kompetencí. Tato je konkrétně věnována členění informační a datové gramotnosti.

Publikováno: 28. 6. 2023

Přečíst

Tvorba digitálního obsahu

Infografika znázorňující členění digitálních kompetencí. Tato je konkrétně věnována dalšímu členění oblasti Tvorba digitálního obsahu.

Publikováno: 28. 6. 2023

Přečíst

Komunikace a spolupráce

Infografika znázorňující členění digitálních kompetencí. Tato je konkrétně věnována členění oblasti Komunikace a spolupráce.

Publikováno: 28. 6. 2023

Přečíst

Ověřte si své digitální kompetence potřebné pro práci z domova

Chcete zjistit úroveň svých digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova? Nejste si jisti, jestli byste takovou práci zvládli a jak jste na tom s ovládáním pracovních nástrojů, které se při práci z domova využívají? V rámci projektu DigiKompetence, jehož realizátorem je MPSV, byl vytvořen nový scénář autoevaluačního nástroje EVALDO – Home office pro otestování úrovně digitálních kompetencí, které jsou potřebné pro výkon práce z domova.

Publikováno: 28. 6. 2023

Přečíst

Bezpečnost

Infografika znázorňující členění digitálních kompetencí. Tato je konkrétně věnována členění oblasti Bezpečnost.

Publikováno: 28. 6. 2023

Přečíst

Řešení problémů

Infografika znázorňující členění digitálních kompetencí. Tato je konkrétně věnována členění oblasti Řešení problémů.

Publikováno: 28. 6. 2023

Přečíst

Případová studie: Práce z domova ve firmě Scio

Zaměstnanci této společnosti popisují Scio jako svobodnou firmu. Naším cílem bylo zjistit, jak taková svobodná firma vypadá.

Publikováno: 12. 5. 2023

Přečíst

Případová studie: Práce z domova ve firmě Avast

Studie vychází ze zkušeností společnosti Avast, zejména v pandemickém a postpandemickém období od března 2020 do září 2022.

Publikováno: 11. 4. 2023

Přečíst

Evaldo pro firmy: Otestujte digitální kompetence svých zaměstnanců

Nástroj Evaldo pomáhá firmám s testováním jejich zaměstnanců pomocí tzv. firemního profilu. Ten umožňuje zaměstnavatelům spravovat v reálném čase průběh a výsledky testování svých zaměstnanců v jejich digitálních kompetencích. Samotný firemní profil a forma hromadného otestování je vytvářen na základě oslovení projektu DigiKompetence, který MPSV realizuje.

Publikováno: 14. 12. 2022

Přečíst

Zjistěte úroveň vašich digitálních kompetencí pro výkon práce z domova

Jste zaměstnavatel a potřebujete systémovou podporu při zavádění práce z domova? Nebo jste zaměstnanec pracující z domova a chcete se zlepšit ve svých digitálních kompetencích potřebných právě pro výkon práce z domova? Projekt DigiKompetence, který zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, má za úkol nastavit systémovou a metodickou podporu pro rozšíření práce z domova a pomoci využívat nástroje vhodné pro její výkon.

Publikováno: 27. 4. 2022

Přečíst

Komunikační dovednosti pro zaměstnance IT a práce s nástroji projektu DigiKatalog

Tato metodika je určená pro zaměstnance, kteří poskytují IT podporu ve firmách či kteří pracují s klienty. Sem patří například správci IT ve firmách, k jejichž povinnostem mimo jiné patří analýza požadavků a potřeb uživatelů a jejich řešení či školení uživatelů v oblasti využívání informačních systémů.

Publikováno: 1. 12. 2021

Přečíst

Metodika práce s nástroji projektu DigiKatalog

Tato metodika vás seznámí s nástroji, které vznikly v rámci projektu DigiKatalog. Tyto nástroje můžete využít ke zvyšování digitálních kompetencí, ať již svých či vašich zaměstnanců.

Publikováno: 1. 12. 2021

Přečíst

Metodika práce s nástroji projektu DigiKatalog

Tato metodika vás seznámí s nástroji, které vznikly v rámci projektu DigiKatalog. Tyto nástroje můžete využít ke zvyšování digitálních kompetencí, ať již svých, nebo vašich klientů.

Publikováno: 1. 12. 2021

Přečíst

Metodika práce s nástroji projektu DigiKatalog

V této metodice vás seznámíme s nástroji, které vznikly v rámci projektu DigiKatalog a které můžete využít ke zvyšování přenositelných digitálních kompetencí. V první části je stručně popsán náš systém a vysvětlen rámec DigComp 2.1, ze kterého tento systém vychází. Dále zde naleznete doporučení, jakým způsobem můžete systémem procházet, a popis materiálů a nástrojů, které jsme pro vás připravili.

Publikováno: 1. 12. 2021

Přečíst

Metodika práce z domova pro zaměstnance

Tato metodika je určena pro ty z vás, kteří začínáte pracovat z domova či se v budoucnu s touto formou práce chystáte začít. Na úvod si můžete udělat krátký test, po kterém na vás čekají kapitoly, v nichž se dočtete o různých aspektech práce z domova.

Publikováno: 1. 12. 2021

Přečíst

Metodika práce z domova pro zaměstnavatele a manažery týmů

Tato metodika je určena pro zaměstnavatele a manažery, jejichž týmy pracují či se chystají pracovat z domova. Na úvod si můžete udělat krátký test, po kterém na vás čekají kapitoly, v nichž se dočtete o různých aspektech práce z domova. V druhé části metodiky se seznámíte s právními podmínkami tohoto způsobu práce.

Publikováno: 1. 12. 2021

Přečíst

Vytvoření digitální kanceláře a její využití pro zvýšení konkurenceschopnosti organizace

Myšlenka digitální kanceláře reflektuje nároky stále rychlejšího světa digitálních technologií. Stabilní a rychlý internet je ideálním prostředím pro online schůzky, konverzace v reálném čase, či sdílení souborů. A DigiKancelář tyto možnosti plně využívá. Nyní je možné přenést svou práci do cloudu a využívat výhody práce online.

Publikováno: 21. 5. 2021

Přečíst

Metodika dalšího vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti

Cílem dokumentu je obsáhnout potřebné informace, praktické rady a doporučení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro další vzdělávání zaměstnanců působících na trhu práce. Seznámit uživatele internetu s pravidly bezpečnosti, riziky, hrozbami, ale také zásadami bezpečného chování na internetu.

Publikováno: 3. 5. 2021

Přečíst

Analýza existujících proflů digitálních kompetencí a standardů poskytovatelů vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí

Publikace je pomocníkem pro vzdělávací instituce a organizace, které se zabývají digitálním vzděláváním. Obsahuje poznatky, jak zvyšovat digitální kompetence občanů ČR. Publikace dále definuje Minimální profil digitálních kompetencí občana ČR, který představuje užitečný nástroj pro občany ČR, aby si uvědomili, co všechno musí vědět a umět, aby se dokázali běžně pohybovat v současném digitálním světě.

Publikováno: 1. 12. 2020

Přečíst

Zajištění dostupného poradenství v otázkách bezpečnosti a příležitostí včetně internetového poradenství

Cílem dokumentu je na základě provedené analýzy efektivních metod dostupného poradenství představit příklady a doporučení podporující rozvoj jednorázového i dlouhodobého poradenství pro otázky bezpečnosti a rizik spojených s používáním digitálních technologií a online příležitostí. Dále pak představit příklady a doporučení podpory příležitostí v otázkách bezpečnosti a rizik spojených s používáním digitálních technologií a online příležitostí včetně vytvoření konkrétní vzdělávací podpory pro cílovou skupinu rodiče, prarodiče a děti.

Publikováno: 2. 11. 2020

Přečíst

Metodika a vzdělávací podpora ke zvýšení digitální gramotnosti vymezených cílových skupin v další komunikaci za využití digitálních nástrojů pedagogickými pracovníky na středních a základních školách v České republice

Cílem tohoto materiálu je na základě zpracovaných analýz (Analýza digitálního vyloučení, Analýza používaných digitálních nástrojů komunikace na středních a základních školách v ČR a dalších souvisejících analýz) vytvořit metodiky a vzdělávací podpory ke zvýšení digitální gramotnosti vymezených cílových skupin. Hlavním cílem však není poskytnout technický popis jednotlivých technologií nebo pojmů, nýbrž analyzovat prostředí v rozsahu odpovídajícím požadavkům za účelem zlepšení dostupnosti digitálního vzdělávání.

Publikováno: 3. 8. 2020

Přečíst

Spolupráce a komunikace rodiny, školy a volnočasových institucí prostřednictvím digitálních technologií

V souvislosti s rozvojem elektronické komunikace nabývá na důležitosti rovněž poskytování služeb elektronickou cestou (škola uskutečňuje vzdělávání, školské zařízení poskytuje služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí). Vzhledem k vlastnostem elektronické komunikace lze touto cestou poskytovat služby bez časového omezení a bez ohledu na zeměpisnou polohu a vzdálenost poskytovatele a příjemce služby. Mezi další výhody elektronické komunikace patří rychlost, operativnost a možnost okamžité kontroly.

Publikováno: 3. 8. 2020

Přečíst

Metodika identifikace osob digitálně vyloučených a digitálně negramotných

Účelem tohoto metodického nástroje je jednoduchá a rychlá identifikace problému. Nástroj rovněž nabízí vybrané návrhy řešení pro jeho odstranění nebo další práci v oblasti digitálního začleňování u námi vybraných cílových skupin.

Publikováno: 2. 3. 2020

Přečíst

DIGCOMP 2.1 Rámec digitálních kompetencí pro občany

DigComp je univerzální vzdělávací rámec; jde o projekt, který v kontextu celoživotního vzdělávání určil pět hlavních oblastí, klíčových pro rozvoj digitální gramotnosti populace.

Publikováno: 13. 3. 2019

Přečíst

Segmentace a typologie osob digitálně vyloučených a osob ohrožených digitálním vyloučením

Tato analýza si klade za cíl rozklíčovat, které skupiny lidí jsou nejvíce ohroženy digitálním vyloučením, aby v budoucnu bylo možné co nejefektivněji zacílit vzdělávání v oblasti digitálních kompetencí.

Publikováno: 1. 11. 2018

Přečíst

Analýza dat a šetření v oblasti digitální gramotnosti včetně doporučení pro zajištění dalších analýz a dat

Cílem analýzy je zvýšit dostupnost dat vhodných pro vyhodnocování stavu a potřeb digitální gramotnosti v oblasti zaměstnanosti, konkurenceschopnosti, sociálního začleňování a rodiny a vytvoření přehledu datových zdrojů, zajištění jejich průběžné dostupnosti a zpracování návrhu na jejich doplnění. Analýza vyhodnocuje aktuálně dostupná data a analýzy s ohledem na možnosti jejich využití pro zjištění aktuálního stavu digitální gramotnosti a sledování změn v této oblasti. Jedná se o klíčový materiál na úrovni systémové podpory rozvoje digitální gramotnosti.

Publikováno: 1. 6. 2018

Přečíst

Otevřená data - Současný stav a doporučení pro otevírání dat

Poskytování informací veřejného sektoru formou otevřených dat představuje celosvětově aktuální trend, který se v posledních letech stále intenzivněji projevuje i v České republice. To v praxi znamená, že při publikaci musí být zajištěna dostupnost daných informací na internetu s co nejmenšími technickými nebo právními překážkami, informace musí být dohledatelné běžnými nástroji a prostředky informačních a komunikačních technologií, informace a jejich části musí být strojově čitelné, publikované v otevřeném formátu a zveřejněné v maximálním možném rozsahu.

Publikováno: 8. 5. 2018

Přečíst

Otevřené vzdělávací zdroje OER a podpora jejich zavádění do praxe

Myšlenka otevřeného vzdělávání se v posledních letech intenzivně šíří. Nejedná se již jen o specifikum univerzit nebo on-line kurzů. S otevřeným vzděláváním a s otevřenými vzdělávacími zdroji se dnes můžeme setkat prakticky všude a není často důležité, na jakém stupni vzdělávání se jedinec nachází nebo zda se jedná o formální nebo neformální vzdělávání.

Publikováno: 8. 5. 2018

Přečíst

Návrh struktury frontendu jednotného portálu pro potřeby dalšího vzdělávání

Dokument popisuje podobu webové platformy PortálDigi, která je výstupem pracovní skupiny prezentující dílčí výstupy projektu DigiStrategie 2020 v podobě jednotného portálu, který je určen k volnému použití širokou veřejností. Jsou zde zveřejňovány výstupy převážně vzdělávacího charakteru, které vznikají v rámci implementace SD 2020.

Publikováno: 3. 1. 2018

Přečíst

Analýza systémů a nástrojů pro podporu cíleného rozvoje digitální gramotnosti

Cílem této analýzy je zmapovat opatření na podporu rozvoje digitální gramotnosti v šesti vybraných evropských zemích a nelézt tak v ideálním případě určité poučení a inspiraci pro zavádění podobných opatření v České republice.

Publikováno: 3. 1. 2018

Přečíst

Analýza systémů a nástrojů pro podporu cíleného rozvoje digitální gramotnosti

Účelem dokumentu je analyzovat systém podpory digitální gramotnosti v EU a v České republice a vytvořit tak základ pro další zlepšování podpory digitální gramotnosti v ČR.

Publikováno: 3. 1. 2018

Přečíst

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání