<< < 1 2 3 4
Národní soustava povolání

Národní soustava povolání (NSP) je rozsáhlá internetová databáze informací o povoláních na českém trhu práce. Tato databáze je otevřená a veřejně dostupná. Spolupracují na ní zaměstnavatelé velkých, středních i malých firem a odborníci. Garantem je stát. Dozvíte se také o jejím obsahu, členění a návaznostech.

Publikováno: 26. 3. 2021

Přehrát
Centrální databáze kompetencí

Co jsou to kompetence, jak jsou uspořádány v Centrální databázi kompetencí (CDK) a jak s nimi pracuje Národní soustava povolání?

Publikováno: 26. 3. 2021

Přehrát
DK-SOS

Připravujete metodiky? Podívejte se na nástroj, kterým zpracujete metodiku interaktivní. V projektu DigiKatalog jsme metodiky rozdělili na menší, snadno zvládnutelné části. Toto dělení uživateli umožní, aby se zaměřil pouze na ty části, které ho zajímají. Každá metodika se dělí podle rolí, tedy podle toho, kdo řeší daný problém nebo se podílí na implementaci. Představíme vám příklady zpracovaných metodik i jak s nástrojem pracovat.

Publikováno: 26. 3. 2021

Přehrát
Digital wellbeing

Jste zahlceni informačními technologiemi? Společně promyslíme a pojmenujeme způsoby, jak pracovat s technikou a přitom nepodlehnout jejímu negativnímu působení např. v podobě stresu a informační paralýzy. Ukážeme vám, jak využívat informační techniku tak, abyste se při práci s ní cítili dobře.

Publikováno: 23. 3. 2021

Přehrát
Řešení technických problémů a vzdálená pomoc

Chcete vědět, jak fungují IT technologie? Tento webinář vám v základech odhalí princip fungování IT technologií. To vám usnadní řešení technických obtíží. Získané znalosti vám ušetří čas i peníze. Budete schopni identifikovat závadu zařízení a naučíme vás, jak vyřešit některé problémy vlastními silami. Seznámíme vás s instrukcemi, jak nejlépe specifikovat problém při opravě odborníkem. Součástí webináře bude i ukázka možností řešení problému odborníkem na dálku.

Publikováno: 16. 3. 2021

Přehrát
MET-SOS

Představíme vám nástroj na tvorbu interaktivních metodik. Ukážeme na příkladech zajímavých, již zpracovaných metodik, jak v něm vytvoříte metodiku, která využívá větvení např. i podle role, jakou v procesu hrajete.

Publikováno: 12. 3. 2021

Přehrát
DigComp 2.1

Video se zaměřuje na DigComp obecně, ukazuje ho jako rámec, který lze využít pro formulaci vlastních vzdělávacích cílů, ale i vzdělávání v konkrétní organisaci. Snaží se ukázat, že cílem DigComp 2.1 není prostá dovednost ovládání počítače, ale rozvoj schopnosti ICT používat v širším společenském rámci k aktivnímu občanství.

Publikováno: 26. 2. 2021

Přehrát
ECDL

Znáte koncept ECDL, který pracuje od úrovně základních až po specializované digitální znalosti a dovednosti, poskytuje i jejich certifikované měření? Představíme vám systém ECDL, jeho strukturu, sylaby a zajímavé analytiky.

Publikováno: 26. 2. 2021

Přehrát
Využití strategických dokumentů

Základem pro projekt DigiKatalog byly dokumenty: Strategie digitální gramotnosti ČR 2015–2020 , Akční plán této strategie a Průmysl.4.0. Podívejte se, jak se promítají strategické dokumenty do koncepce projektu DigiKatalog a jak jsou zařazeny do systému vládních dokumentů.

Publikováno: 26. 2. 2021

Přehrát
Digitální začleňování

Pozvánka do kurzu, který se věnuje digitálnímu začleňování a strategickému využívání digitálních nástrojů. Kdo a proč je digitální nerovností ohrožen? Kurz se zaměřuje na způsoby, jak rozpoznat své vzdělávací potřeby a otestovat své digitální kompetence. Poskytuje přehled vzdělávacích příležitostí v této oblasti a popisuje, jaké charakteristiky by měla kvalitní vzdělávací nabídka splňovat.

Publikováno: 11. 1. 2021

Přehrát
Píšeme, fotíme, kódujeme

Pozvánka do kurzu, který se věnuje jednoduchým nástrojům pro tvorbu textu a obrazu. Naučíme vás vyjadřovat se pomocí textových, grafických a programovacích nástrojů a svou práci sdílet s ostatními. Osvojíte si efektivní používání informačních technologií spolu s komunikačními dovednostmi, které uplatníte v osobní i profesní praxi.

Publikováno: 11. 1. 2021

Přehrát
<< < 1 2 3 4
Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání