DigiInfo
Informační portál digitálních technologií

Aplikace pro chatování

Vyplývá z přirozené potřeby člověka komunikovat s ostatními. Dochází k ní všude tam, kde se lidé setkávají. Mezi lidmi nelze nekomunikovat, jelikož i mlčením něco sdělujeme („jsi mi lho- stejný“, „cítím s tebou“). Výměna informací je oboustranná (já sděluji tobě a ty mě posloucháš, ty sděluješ mně a já tě poslouchám).

Nové možnosti vnesl do komunikace internet, který ji výraz- ně usnadnil a zrychlil. Díky on-line komunikaci se prodlevy mezi předáním jakékoli informace adresátovi zkrátily na na- prosté minimum. ​Více k tématu online komunikace najdete v DigiZpravodaji​.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání