Velká série workshopů a roadshow právě začala

Účastníci si tak mohli zvýšit úroveň svých digitálních kompetencí nezbytných pro výkon jejich profesí. Workshop se setkal s jejich velkým zájmem a ohlasem a těší se na další pokračování. Následující workshopy budou probíhat nejen v Praze, ale i na různých místech České republiky.

Co je DigiStrategie 2020?

Projekt Rozvoj systémové podpory digitální gramotnosti - DigiStrategie 2020 - usnadňuje zástupcům cílových skupin i běžným uživatelům orientaci v tématech digitálních technologií. Výstupy projektu jsou tvořeny s ohledem na jejich využitelnost v běžném i profesním životě. 

Digistrategie 2020 úzce spolupracuje s projektem Rozvoj systému dalšího vzdělávání zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti digitálních kompetencí (DigiKatalog), který připravuje veřejně dostupný online nástroj EVALDO pro autoevaluaci digitálních kompetencí. 

Projekt vychází z evropského rámce rozvoje digitálních kompetencí a porozumění digitálním kompetencím DIGCOMP 2.1, který definuje i  oblasti zájmu DigiStrategie 2020: práci s informací, komunikaci, tvorbu vlastního obsahu, bezpečnost a řešení problémů.

Workshop ÚP - projekt DigiStrategie

DigiStrategie 2020 také navazuje na vládní schválení Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 – 2020 (dále Strategie).  Strategie vznikla se záměrem zvýšit digitální gramotnost všech občanů ČR formou plnění opatření Akčního plánu Strategie včetně podpory dalšího vzdělávání v procesu celoživotního učení.

Partneři DigiStrategie 2020

Stěžejním úkolem projektu DigiStrategie 2020 je tvorba podpůrných materiálů ve formě analýz a metodických dokumentů, které zvýší efektivitu a dostupnost dalšího vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti.

Cílové skupiny projektu DigiStaregie 2020 tvoří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Úřad práce České republiky, Ministerstvo vnitra, ale také zaměstnavatelé a zaměstnanci, sociální partneři či poskytovatelé vzdělávání. 

PortálDigi jako místo pro rozvoj vašich digitálních kompetencí

Online platforma PortálDigi je místem aktuálních výstupů projektu DigiStrategie 2020, ale i DigiKatalogu. Ke stažení a náhledu jsou zde umístěné hlavní metodiky (Metodiky a studie) a každý týden vychází nové články (DigiZprávy). V novém roce zde byly publikovány v rámci rubriky DigiVidea nové spoty a videa, která rozhodně stojí za zhlédnutí. 

Za pozornost také stojí aktualizovaná DigiData, kde každý měsíc vychází výběr ze zajímavých statistických dat. S ohledem na jejich nárůst je nově instalována pokročilá filtrace na selekci dat z databáze.

V průběhu března přibyde také nová sekce tzv. měsíčníků, ve kterých budou postupně představovány jednotlivé digitální kompetence prezentované v praktickém využití.

Tým projektu DigiStrategie 2020 chystá ještě před začátkem léta spustit také jednoduchý online dotazník digitálních kompetencí, který bude navazovat na aplikaci EVALDO, kterou tvoří projekt DigiKatalog. Více o tomto projektu se dozvíte z následujících článků, případně na evaldo.cz.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání