Proč se zajímat o novinky ze světa digitálních technologií?

Počítače a internet jsou ohněm 21. století. Usnadňují nám život, pokud to s nimi umíme. Kdo chce být plnohodnotným členem naší společnosti, musí se je naučit ovládat – být takzvaně digitálně gramotný

Digitální gramotnost je sada dovedností potřebných k orientaci v digitálním prostředí. První z nich je schopnost zapnout počítač a kliknout myší na ikonu webového prohlížeče. Tady začíná virtuální dobrodružství, které je prakticky neko​nečné. Klíčovou složkou digitální gramotnosti je pak schopnost najít podstatné informace, kriticky je vyhodnotit a efektivně použít​

DigiSlovník-červen.png

Díky moderním technologiím může skoro všechno být rychlé a efektivní. Druhou stranou téhle mince je, že řada věcí už bez nich není možná nebo je přinejmenším značně nesnadná.

Neochota držet krok s vývojem technologií vyhání jednotlivce na okraj a komplikuje mu život. Současník odmítající nové technologie nemůže studovat, provádět bezhotovostní platby, efektivně komunikovat s úřady nebo vykonávat většinu dobře placených zaměstnání. Dokonce ztrácí i kontakt s přáteli, protože se velké množství společenských událostí organizuje na sociálních sítíc​​h​.

Pokrok naší společnosti zkrátka neroste lineárně, ale spíš exponenciálně, tedy mnohem strměji, rychlost pokroku se v čase zvětšuje, je tak rychlý, až se nám z toho točí hlava. Máme tak mnohem méně času naučit se novinkám, než měl náš prapraděd v pravěku na to, aby přijal skutečnost, že bez ohně to nepůjde.


Právě teď nás na Zemi žije více než sedm miliard. Přes 80 % nás je gramotných. V Evropě je procento gramotnosti ještě vyšší – číst a psát tu umí takřka všichni. Schopnost orientovat se ve virtuálním světě přestává být konkurenční výhodou a stává se jen další složkou všeobecné gramotnosti. Proto je třeba ji ovládnout a ubránit se tak tzv. digitálnímu vyloučení. Tedy situaci, kdy všichni kromě vás umí používat počítače, a vy ne. Což vás vylučuje ze středu společnosti na její okraj.

Vzdělávejte se a držte krok s vývojem digitálních technologií a zvyšujte svou digitální gramotnost. Podívejte se na naše vzdělávací videa ​nebo navštivte e-learningové kurzy.

 

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání