Prohlubování digitálních dovedností při práci s klienty má své pokračování

Workshop se konal v prostoreech Generálního ředitelství ÚP ČR a účastnili se jej krajští metodici ZaP projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES), zaměstnanci Úřadu práce ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.​

Pro členy týmu DigiKatalog šlo o velmi důležitý krok při zdokonalování originálního online nástroje pro evaluaci digitálních kompetencí dospělých - EVALDO. Součástí workshopu byla opět praktická ukázka průchodu simulačním prostředím aplikace. Tyto kroky jsou nezbytné na cestě za finální podobou vyvíjeného nástroje EVALDO. Ta by měla být hotova do konce března 2020.

Na základě cenných a praktických připomínek účastníků prosincového workshopu došlo totiž k některým zásadním změnám při vývoji EVALDA, noví účastníci workshopu měli tak možnost otestovat si jeho zdokonalenou verzi. Stejně jako minule došlo k novému testování a vyhodnocování nástroje, připomínky opět poslouží pro další vývoj EVALDA.

Workshop - pilotáž - Úřad práce ČR

I tentokrát byl nástroj EVALDO hodnocen účastníky workshopu vysoce pozitivně, líbila se odstupňovaná náročnost úkolů, praktičnost situací, grafika a mnoho dalších prvků. Zaměstnanci Úřadu práce ČR se těší na práci s tímto evaluačním nástrojem, podle jejich slov bude velkým pomocníkem při zjišťování digitálních kompetencí jejich klientů.

Co je EVALDO?

EVALDO je vyvíjen jako veřejně dostupný online nástroj určený pro autoevaluaci přenositelných (tedy obecně použitelných) kompetencí dospělých. Na základě interakce s aplikací simulující reálné prostředí získá uživatel informace o svých digitálních znalostech včetně porovnání s ostatními uživateli. V návaznosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí uživateli další individuální postup pro rozvoj digitálních znalostí: to znamená videa, online kurzy, učebnice atd.

Evaldo - prostředí aplikace

Účastníci workshopu si opět vyzkoušeli pilotní scénář Občan, který má v tuto chvíli tři části: Občanský průkaz, Nákup pračky a Oslavu.

Občanský průkaz simuluje situaci, kdy se občan například přestěhuje do nového města a na úřadu se má objednat a vyřídit si nový občanský průkaz. Vše samozřejmě za použití počítače a z domova.

Nákup pračky potom simuluje objednání nové pračky z e-shopu a placení za pomoci platební karty. Třetí reálná situace simuluje oslavu narozenin, kterou uživatel organizuje za pomoci sociálních sítí. EVALDO potom vyhodnocuje úroveň jeho kompetencí a doporučuje mu postup, jak a v čem se má zlepšit. V současnosti se pracuje na přípravě dalších scénářů.

Workshop nabídl i další témata

Workshop se i tentokrát věnoval dalším tématům, jako je například metodika identifikace osob digitálně vyloučených a ohrožených digitálním vyloučením. Ta má sloužit jako metodická pomůcka pro práci s konkrétními skupinami - uchazeči o zaměstnání, mládeží a seniory.

Další část workshopu se zabývala představením digitálních učebních materiálů pro rozvoj digitálních znalostí. V rámci projektu DigiKatalog vzniká online vzdělávací systém, jehož jádrem je databáze digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí. Díky propojení s aplikací EVALDO nabídne uživateli relevantní vzdělávací programy na základě výsledků z autoevaluačního zdroje.

 Úřad práce - Evaldo - pilotáž projektu

Poslední část workshopu byla věnována možnému využití všech těchto nástrojů a metodik v praktické činnosti ÚP ČR. Ten je totiž klíčovou cílovou skupinou projektu DigiKatalog. Praktická aplikace těchto nástrojů přinese pracovníkům Úřadu práce ČR rozšíření možností poradenství o dimenzi digitálních kompetencí a digitálního vyloučení.

Pro členy týmů DigiKatalog a DigiStrategie 2020 bylo i tentokrát potěšujícím zjištěním, že se účastníci workshopu zajímali, kdy jednotlivé nástroje získají finální podobu a oni s nimi budou moci pracovat. Kladně workshop hodnotila i jeho organizátorka a metodička za oblast zprostředkování a poradenství projektu „EFES", Ing. Ivana Hladíková.

Rozjíždí se série roadshow a workshopů

Další workshop je plánován opět do prostor Generálního ředitelství ÚP ČR na začátek března. V tomto případě půjde o zahájení série roadshow a workshopů, které budou pokračovat na různých místech republiky až do konce tohoto roku. Účastníci těchto akcí se budou moci opět blíže seznámit s revolučním autoevaluačním nástrojem Evaldo, absolvují řadu odborných přednášek a praktických seminářů. 

Témata se dotknout namátkou jak oblasti kybernetické bezpečnosti, tak samozřejmě tématu digitálních kompetencí a problematiky digitálně vyloučených a digitálně negramotných.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání