Workshop na téma prohlubování digitálních dovedností při práci s klienty

Cílem workshopu bylo představení originálního online nástroje pro evaluaci digitálních znalostí dospělých - EVALDO. Součástí workshopu byla i praktická ukázka průchodu simulačním prostředím aplikace. Pracovníci Úřadu práce ČR měli tak možnost vyzkoušet si vyvíjený nástroj EVALDO a vyjádřit se k jeho srozumitelnosti, náročnosti, grafice atd.

Názory a reakce zaměstnanců Úřadu práce ČR jsou totiž velmi důležitou zpětnou vazbou pro týmy DigiKatalogu a DigiStrategie 2020​ a pomáhají jim v jejich další vývojové práci. 

Nástroj EVALDO​ byl hodnocen vysoce pozitivně, líbila se odstupňovaná náročnost úkolů, praktičnost situací, grafika a mnoho dalších prvků.

EVALDO je vyvíjen jako veřejně dostupný online nástroj určený pro autoevaluaci přenositelných (tedy obecně použitelných) kompetencí dospělých. Na základě interakce s aplikací simulující reálné prostředí získá uživatel informace o svých digitálních znalostech včetně porovnání s ostatními uživateli. V návaznosti na dosaženém výsledku pak EVALDO doporučí uživateli další individuální postup pro rozvoj digitálních znalostí: to znamená videa, online kurzy, učebnice atd. 

Zaměstnanci Úřadu práce ČR si v tuto chvíli vyzkoušeli pilotní scénář Občan, který má zatím tři části: Občanský průkaz, Nákup pračky a OslavuObčanský průkaz simuluje situaci, kdy se občan například přestěhuje do nového města a na úřadu se má objednat a vyřídit si nový občanský průkaz. Vše samozřejmě za použití počítače a z domova. Nákup pračky potom simuluje objednání nové pračky z e-shopu a placení za pomoci platební karty. Třetí reálná situace simuluje oslavu narozenin, kterou uživatel organizuje za pomoci sociálních sítí. EVALDO potom vyhodnocuje úroveň jeho kompetencí a doporučuje mu postup, jak a v čem se má zlepšit. V současnosti se pracuje na přípravě dalších scénářů.

Evaldo - Workshop - Jan Wagner

Workshop se ale věnoval i dalším tématům, jako je například metodika identifikace osob digitálně vyloučených a ohrožených digitálním vyloučením. Ta má sloužit jako metodická pomůcka pro práci s konkrétními skupinami - uchazeči o zaměstnání, mládeží a seniory.

Další část workshopu se zabývala představením digitálních učebních materiálů pro rozvoj digitálních znalostí. V rámci projektu DigiKatalog vzniká online vzdělávací systém, jehož jádrem je databáze digitálních učebních materiálů pro rozvoj přenositelných digitálních kompetencí. Díky propojení s aplikací EVALDO nabídne uživateli relevantní vzdělávací programy na základě výsledků z autoevaluačního nástroje

Evaldo - Workshop - Petr Matoušek

Poslední část workshopu byla věnována možnému využití všech těchto nástrojů a metodik v praktické činnosti ÚP ČR. Ten je totiž klíčovou cílovou skupinou projektu DigiKatalog. Praktická aplikace těchto nástrojů přinese pracovníkům Úřadu práce ČR rozšíření možností poradenství o dimenzi digitálních kompetencí a digitálního vyloučení.

Evaldo - Workshop - ÚP

Po skončení workshopu se účastníci velmi zajímali, kdy jednotlivé nástroje získají finální podobu a oni s nimi budou moci pracovat. Spokojenost s workshopem neskrývala ani jeho organizátorka a metodička za oblast zprostředkování a poradenství projektu „EFES", Ing. Ivana Hladíková.​

„Změny, které nastávají v souvislosti se 4. průmyslovou revolucí, znamenají příležitosti i v naší činnosti. Pracujeme na vizi moderního Úřadu práce ČR. Chceme zlepšit služby klientům při komunikaci s úřadem. Proto jsou obdobné akce pro naše zaměstnance velmi důležité. Velmi dobře si uvědomujeme nutnost většího využití mobilních zařízení, implementace chytrých formulářů a přesunu agend do online prostředí tam, kde to bude možné. Změny přicházejí s novými generacemi klientů, ale i zaměstnanců. Trendem digitalizace v naší činnosti bude omezení nutnosti osobní návštěvy ve vybraných agendách  úřadu.  Jdeme správným směrem. Změny trhu práce jsou pro ÚP ČR příležitostí, kterou využijeme ve prospěch klientů," shrnuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková. 

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání