Digitální propast

Výklad pojmu podle Wikipedie1,2,3:

Digitální propast, označovaná též jako digitální rozdělení, označuje ekonomickou a sociální nerovnost mezi těmi, kteří mají přístup k technologiím a potřebné kompetence pro nakládání s nimi, a těmi, kteří ho nemají. Také lze říci, že digitální propast často doplňuje jiné společenské nerovnosti. Vztahovat se může jak k jednotlivcům, tak k celým rodinám nebo dokonce i větším či menším zeměpisným oblastem. Digitální nerovnosti mezi různými zeměmi a oblastmi světa se nazývá globální digitální propast.

​Digitální propast způsobená přístupem k technologiím souvisí s ekonomickým rozvojem země (cenou technického vybavení v poměru k příjmům obyvatel, výší poplatků za internet a podobně). Ve vyspělých společnostech však v současné době čím dále většího rozšíření počítačů a internetového pokrytí tento přístup k technologiím postupně přestává být hlavním problémem a většího významu nabývá právě propast v digitálních kompetencích. Explozivní nárůst množství digitálních technologií a obecné prostoupení společnosti jimi moh​ou naopak být dokonce i přímo spojeny s prohlubován​ím digitálních propastí. Zde potom největší roli přebírá úr​​oveň digitálního vzdělávání.​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání