Digitální ekonomika

Digitální ekonomika je výsledkem miliard každodenních online spojení mezi uživateli, podniky, zařízeními apod. Definuje ji konektivita (propojenost) internetového připojení za využití digitálních technologií. Díky ní se mění struktura řízení podniků a vznikají i nová odvětví. Mezi hlavní přínosy pak patří zrychlení produkce, navýšení produktivity a usnadnění procesů. Ideálním příkladem je tak e-shop. 

Digitální ekonomika (také označována jako internetová ekonomika, nová ekonomika, či webová ekonomika) je často úzce propojená s klasickou ekonomikou a vymezení pojmů se tak překrývá.

Termín byl poprvé použit v souvislosti s japonskou ekonomickou recesí v 90. letech minulého století. V následujících letech se pojem rozšířil i na západ a začal se hojně využívat ve spojení ekonomiky a digitálních technologií. 

Mezi hlavní propagátory digitální ekonomiky patří americký statistik a ekonom Thomas L. Mesenbourg, který se snaží zavést definice a pojmy, nicméně stále se jedná o poměrně mladý obor a pojmy vznikají spíše organicky.

V digitální ekonomice se dnes (2020) dle odhadů pohybuje něco kolem čtyř biliónů dolarů. Vezmeme-li v úvahu, že taková částka byla generována za maximálně posledních 20 let, kdy internet zažívá boom, jedná se o úctyhodnou hodnotu. V roce 2016 tvořila 15,5 % světového HDP a zjistilo se, že roste dva a půl krát rychleji než celosvětový HDP. 


Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání