Digitální demence

Pojem digitální demence použili jako první jihokorejští vědci v roce 2007 a spojili ho s fenoménem ztráty různých mentálních schopností. Mezi ty například patří koncentrace, orientace, budování kritického myšlení nebo schopnost zapamatovat si různá hesla a telefonní čísla. 

Toto by měl způsobovat dnešní stav, kdy stále více myšlení přenecháváme na přístrojích. Lidé s digitální demencí se například nejsou schopni orientovat bez GPS navigace v mobilním telefonu nebo si nemohou zapamatovat hesla, jelikož běžně používají digitální správce hesel. 

V pojmu digitální demence se prolíná mnoho faktorů. Často bývá spojován i s pojmem digitální zombie. Ten popisuje stav člověka, který nemůže odtrhnout pozornost od mobilního telefonu ani za chůze a kráčí po ulici nehledě na své okolí. 

Popularizátorem digitální demence je Dr. Manfred Spitzer, který v roce 2012 vydal svou knihu Digitale Demenz. Dr. Spitzer se jako neurolog věnuje fenoménu digitální demence a vysvětluje z pohledu svého oboru, jaký vliv může mít moderní doba na naše mentální funkce. 

Proběhlo několik výzkumů na toto téma a jako nejpřesvědčivější se ukázaly testy s navigacemi GPS. Dle průzkumu účastníci již po třech měsících vykazovali zhoršené orientační schopnosti, pokud používali speciální GPS brýle pro smíšenou realitu.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání