Netiketa

Prostředí internetu může být z hlediska očekávaného chování matoucí, ale jako v běžném životě sáhneme po etiketě jako po záchranném lanu v případě mezilidských interakcí, na internetu můžeme využít netiketu. Pomáhá nám udržovat civilizované chování i v prostředí, které může svádět díky zdánlivé anonymizaci k uvolněnějšímu chování.

Současné definice je k dispozici na Wikipedii a zahrnuje 13 pravidel netikety:

1. Nezapomínejte, že na druhém konci jsou lidé, nikoli počítač. To, co napíšete, byste možná dotyčnému nikdy do očí neřekli.

2. Dodržujte obvyklá pravidla slušnosti normálního života. Co je nevhodné v obvyklém životě, je samozřejmě nevhodné i na internetu.

3. Zjistěte si taktně kde a s kým mluvíte (sociální síťchate-maildiskuzní fórum).

  • ​Internet je přístupný lidem z celého světa a v každé zemi platí jiná morálka. Co je dovolené na americkém chatu, nemusí být dovolené na arabském a to platí o všech podobných skupinách.
  • Politikanáboženství a podobné problémy by proto měly být diskutovány s maximálním taktem a v mezích slušnosti.

4. Berte ohled na druhé. Ne každý má tak dobré internetové připojení jako vy.

  • Neposílejte zbytečně velké e-mailové zprávy a posíláte-li přílohy, komprimujte je.
  • Zasíláte.li fotografie, zmenšu nebo místo posílání e-mailem sdílejte.

5. Je vhodné psát s diakritikou. Vyvarujete se tak nedorozumění.

  • Nekomolte rodnou řeč. Toto je obzvlášť důležité, protože se jinak dopustíte faux-pas.
  • Pokud jste z nějakého důvodu nuceni psát bez diakritiky, snažte se používat správný pravopis.
  • Nebuďte grobián, nezveřejňujte nepravdivé nebo i pravdivé, ale choulostivé informace.

6. Pomáhejte v diskuzích. Pokud má někdo v diskuzi nějaký problém, odpovězte mu, pokud znáte odpověď. Někdo jiný zase pomůže vám.

  • Platí zásada: „Napřed poslouchej, pak piš."

7. Nerozpoutávejte flame wars a pomáhejte je udržet pod kontrolou.

8. Respektujte soukromí jiných.

  • Pokud vám omylem přišla zpráva, která vám nepatří, je vhodné ji smazat a taktně upozornit odesilatele na jeho chybu.

9. Nezneužívejte svou moc či své vědomosti.

10. Odpouštějte ostatním chyby. I vy je děláte. Nevysmívejte se jim a nenadávejte na ně.

11. Nešiřte hoaxy. Zahlcují internet. Pokud vám přijde hoax, zdvořile upozorněte jeho odesílatele, že takové jednání je nevhodné.

12. Nerozesílejte spam a reklamu.

13. Neporušujte autorská práva.​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání