Digitální pracovní místo

Výklad pojmu podle Wikipedie1:

Digitální pracovní místo je taková pracovní pozice, která od zaměstnance vyžaduje úplnou nebo alespoň částečnou digitální gramotnost a ovládnutí digitálních kompetencí.

Tradičně se za digitální pracovní místo považovaly pozice přímo spojené s užíváním a programováním počítačů, tedy pozice, které měly spíše poskytovat servis ostatním pracovníkům. S rostoucím potřebou využívat digitální technologie však lze za takové pracovní místo považovat téměř jakoukoliv pozici manažerského, úředního či technicko-hospodářského typu (tak zvané „bílé límečky“). Kromě toho, digitální technologie pronikají spolu s rozvojem mechatroniky a robotiky čím dál více i do tradičně dělnických profesí, takže dříve manuální pracovníci jsou dnes nuceni naučit se ovládat například číslicově řízené (CNC) stroje a předávat si mezi sebou informace či komunikovat s vedoucími pracovníky elektronickou formou.

S postupným a neustálým přibýváním pracovních pozic, které lze považovat za digitální pracovní místa, tedy roste potřeba rozvoje digitální gramotnosti populace a zároveň rostou hrozby digitálních vyloučení a vzniku digitálních propastí.

​Další výklad pojmu:​​

Digitální pracovní místa vytváří zaměstnavatelé na základě svých potřeb. Digitální kompetence uplatnitelné  v rámci digitálního pracovního místa mohou být jak profesní, tak uživatelské.

Na většině digitálních pracovních míst lze uplatnit především přenositelné digitální kompetence, které mají významný vliv na produktivitu a efektivitu práce s digitálními technologiemi.

Specifické digitální kompetence jsou uplatnitelné především na takových pracovních místech, které jsou předpokladem pro plnění nebo podporu plnění hlavních cílů zaměstnavatelů. 

​Nepřenositelné a profesní digitální kompetence souvisí především s pracovními místy v sektoru informačních a komunikačních technologií (ICT).

​Digitální pracovní místa jsou základním předpokladem pro inovace a zvyšování konkurenceschopnosti podniků.​​​​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání