Digitální negramotnost

Výklad pojmu podle Wikipedie1,2,3:

Digitální negramotnost lze definovat jako nedostatek digitální gramotnosti, to jest nedostatek schopností orientovat se v digitálním světě, komunikovat pomocí digitálních zařízení a sítí nebo dokonce fyzicky používat digitální zařízení.

​Digitálně negramotné osoby jsou ohrožené tak zvaným digitálním vyloučením. V moderní digitalizované společnosti mají ztížený přístup k dobře placeným pracovním pozicím a současně také k různým společenským příležitostem založených na digitálních technologiích. Protože i možnosti dalšího vzdělávání jsou čím dále více založeny na digitálních technologiích, ocitají se digitálně negramotné osoby v začarovaném kruhu, ze kterého obvykle nedokáží bez vnější pomoci vystoupit. Zároveň se ocitají ve velké nevýhodě ve styku s osobami digitálně gramotnými a snadno se stávají obětmi různých manipulací a podvodů.

Další výklad pojmu4:

Zatímco pojem digitální gramotnost představuje určitou hranici digitálních znalostí a dovedností, kterou může jedinec dosáhnout, případně ji překonat, tak hranice digitální negramotnost není vymezena. Digitální negramotnost představuje celé spektrum úrovní digitálních znalostí a dovedností, od nulových, přes nízké až po znalosti a dovedno​sti na úrovni digitální gramotnosti.

Za digitálně negramotnou osobu může být v t​omto smyslu označen jedinec, jehož úroveň přenositelných digitálních kompetencí nedosahuje úrovně digitální gramotnosti. Označení "osoba digitálně negramotná" je však z etického pohledu negativně vnímáno, proto se více vžilo označení "osoba s nízkou úrovní digitální gramotnosti", resp. "osoba s nízkými digitálními znalostmi a dovednostmi".

​Pro digitální gramotnost je podstatné pokrytí všech běžných oblastí digitálních technologií (např. DIGCOMP, ECDL Core), a to alespoň v minimálně požadované úrovni obtížnosti. Z tohoto pohledu je možné za digitálně negramotnou osobu považovat také jedince, která má jen úzce zaměřené digitální znalosti a dovednosti.​​​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání