Digitální inteligence

Výklad pojmu podle Wikipedie1:

Digitální, strojová či umělá inteligence je schopnost umělých počítačů a a jimi řízených strojů řešit automně různé nově vzniklé nebo obtížné situace bez průběžných zásahů člověka do těchto řešení. Podrobněji řečeno jde o schopnost počítačů a strojů správně interpretovat údaje z vnějšího prostředí, učit se z těchto dat, výsledky tohoto učení aplikovat za účelem dosažení konkrétních cílů a pružně jim přizpůsobovat své chování.

Mezi technologie využívající takové inteligence patří například technologie analýzy a porozumění lidské řeči, software pro hraní strategických her (jako například šachy nebo Go), dopravní prostředky pohybující se autonomně v běžném dopravním provozu nebo inteligentní sítě pro doručování obsahu. Hranice toho, co se považuje za digitální či umělou inteligenci se zároveň s rozvojem digitálních technologií postupně posunuje k náročnějším cílům. Například technologie optického rozpoznávání znaků (tzv. OCR) byly dříve považovány za součást umělé inteligence, ovšem v současné době se spíše považují za standardní rutinní postupy.

Pojem digitální inteligence je někdy také chápán ve smyslu digitální gramotnosti, viz heslo Digitální gramotnost.​

Další výklad pojmu:​​

Digitální inteligence zahrnuje takové sociální, emocionální a kognitivní dovednosti, které jedinci umožňují čelit výzvám digitálního věku. Digitální inteligence se vyjadřuje kvocientem digitální inteligence – DQ. DQ se skládá z osmi složek:

  • digitální identita, tj. schopnost vytvořit a ovládat své online já a jeho pověst,
  • využívání technologií, včetně schopnosti kontroly rovnováhy online a offline života,
  • digitální bezpečnost, tj. zvládnutí online hrozeb, jakou je např. kyberšikana, odolání nevhodnému obsahu a předcházení online rizikům,
  •  digitální zabezpečení, tj. schopnost odhalit kyberhrozby jako hackování, podvody nebo malware a schopnost využívat správných bezpečnostních opatření,
  • digitální emoční inteligence, tj. empatie a budování kvalitních online vztahů,
  • digitální komunikace, tj. schopnost komunikovat a spolupracovat s ostatními s využitím technologií,
  • digitální gramotnost, tj. schopnost najít, vyhodnotit, použít, sdílet a vytvářet digitální obsah, stejně jako schopnost výpočetního myšlení,
  • digitální práva, tj. porozumění a prosazování osobnostních a dalších práv, včetně autorských, práva na soukromí, svobodu slova i práva na ochranu před nenávistnými projevy. ​​
Všechny tyto kompetence by měly vycházet ze základních lidských hodnot – respektu, empatie a obezřetnosti. Kultivace digitální inteligence založená na lidských hodnotách je nezbytná pro to, aby děti technologie správně ovládaly, nikoli aby technologie ovládaly je.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání