Digitální kompetence nepřenositelné

Výklad pojmu podle mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL1:

Nepřenositelné digitální kompetence jsou takové digitální kompetence, které jsou obvykle pevně spojeny s nějakým konkrétním ICT řešením, konkrétní specializovanou technologií nebo konkrétním zaměstnavatelem.

Obvykle není možné tyto digitální kompetence získat ani uplatnit nikde jinde, než přímo u výrobce nebo autora konkrétního řešení, u konkrétního zaměstnavatele nebo u jimi vyškoleného odborného personálu.

Pro schopnost získat snadno a rychle nepřenositelné kompetence jsou důležité dostatečně široké přenositelné digitální kompetence, resp. digitální gramotnost, a poměrně velká zkušenost v podobě podobného typu specifických digitálních kompetencí.

Nepřenositelné digitální kompetence nezvyšují adaptabilitu člověka na trhu práce ani jeho uplatnitelnost. Záleží především na aktuální poptávce na trhu práce. Pokud však poptávka nastane, bývají tito lidé klíčoví a velice obtížně nahraditelní.

​Hranice mezi specifickými a nepřenositelnými digitálními kompetencemi není přesně stanovena. Původně nepřenositelné digitální kompetence se mohou časem rozšířit tak, že se z nich stanou specifické.​​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání