Informační technologie

Informační technologie je technicky zaměřený obor pracující převážně s komponenty, kterými mohou být jak samotné počítače, tak i firemní nebo databázové servery. 

Definice se liší dle autorů, ale všeobecně můžeme říct, že informační technologií jsou systémy, zařízení, komponenty a software, potřebný k vyhledávání, zpracování a uchovávání informací. Jejich použití obecně vyžaduje použití elektroniky, či podobné technologie. 
Pokud při práci s daty a informacemi využíváte organizační, výpočetní, reprografickou, případně telekomunikační techniku, můžeme ji definovat jako informační technologii.

Můžeme narazit i na pojem IT outsourcing. Je to činnost svěřená jinému subjektu, často IT specialistům, který zajišťuje, aby společnost, či uživatel, měl funkční a aktualizované informační technologie. Takový outsourcing minimalizuje náklady na provoz, nákup a aktualizaci zařízení a v posledních letech je stále populárnější. Dodavatel garantuje funkčnost a poskytuje i často tým odborníků pro řešení problémů.

Jako informační technologie označíme nejspíše již první relé z 50. let 20. století, i když bychom vlastně dle definice mohli takto označit i již brk a papyrus, či dláto na tesání do kamene. Ale dle moderních standardů bude první výpočetní technika až první programovatelný počítač z roku 1941, Zuse Z3.​​​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání