Digitální hudba

Digitální hudba je způsob, jak prezentovat muziku pomocí numerických hodnot. Často je spojována s pojmem MP3, protože se jedná o nejčastější a nejrozšířenější formát pro digitální audio nahrávky. Pojem digitální hudba je opakem hudby analogové, která je uložena na fyzických nosičích, jako jsou například vinyly, či magnetické pásky. ​

Soubor digitální hudby je nefyzickým zdrojem digitálního audia používající množství enkódovacích nástrojů, které převedou digitální informaci o audiu do výsledné podoby, kterou je hudba. Soubory hudby pak získají (podle využitých nástrojů pro záznam a přehrání) formát – jako například MP3. Hudba může být šířena třeba pomocí internetu, či fyzických nosičů.

Historicky se používaly jako nosiče pro digitální hudbu CD disky a byly také nejčastějším médiem pro hudbu. S rozšířením internetu se začala hudba sdílet a velice brzy se objevily specializované služby. Ty za poplatek poskytují digitální hudbu v kvalitní podobě a přístupnou kdekoliv.

Nejrozšířenější platformou pro poslech hudby v nejvyšší možné kvalitě a bez přerušování je dnes nejspíše Spotify. Další častou volbou je portál Youtube, či internetová rádia a další streamovací platformy. 

Ilegální šíření digitální hudby bývalo ožehavým tématem, ale v současné době je již lépe řešené. Protipirátské zákony a regulace spolu s dostupností streamovacích platforem snižují stále více tento problém, který trápil nejen autory v hudebním průmyslu.​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání