Digitální přistěhovalec (imigrant)

Výklad pojmu

Digitální přistěhovalci vyrostli ve světě bez počítačů, tabletů a dalších moderních technologií. Postupný nástup technologií někteří přijali a naučili se s nimi žít a využívat je, jiní k technologiím mají nedůvěru a udržují si od nich odstup. Proto jsou digitální přistěhovalci ohroženi tzv. digitálním vyloučením a je potřeba se těmto lidem soustavně věnovat a začlenit je do moderní digitální společnosti.

Vedle digitálních přistěhovalců žijí ve společnosti digitální domorodci, kteří se narodili do prostředí prostoupeného digitálními technologiemi a jsou přirozenou součástí jejich každodenního života.

Digitální domorodec

Digitální domorodec je člověk, který se narodil do prostředí prostoupeného digitálními technologiemi (počítače, internet, mobilní telefony, videohry, televize, MP3 přehrávače apod.) a přijímá je přirozeným způsobem od dětství.1

Další výklad pojmu

Klasifikace lidí na digitální domorodce a digitální imigranty je kontroverzní. Někteří digitální imigranti překonávají digitální domorodce ve svých dovednostech při práci s počítačem, ale existuje přesvědčení, že včasné vystavení této technologii zásadně mění způsob, jakým se lidé učí. Skutečná klasifikace lidí na přistěhovalce a domorodce je složitá, protože přijetí digitální technologie nebylo celosvětově sjednoceným jevem.2

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání