Digitální kompetence přenositelné

Výklad pojmu podle​ mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL1:

Přenositelné digitální kompetence jsou takové digitální kompetence, které nejsou svázány s konkrétní profesí nebo pracovním místem, s konkrétní aplikací nebo ICT řešením a jsou široce využitelné jak v soukromém, tak v pracovním životě, resp. uplatnitelné prakticky kdekoli.

Přenositelné digitální kompetence jsou někdy zjednodušeně označovány jako základní, protože mají z hlediska uplatnitelnosti obdobný charakter jako čtení, psaní a počítání.

Přenositelné digitální kompetence se v mezinárodním konceptu ECDL rozdělují podle jejich rozsahu a hloubky do čtyř úrovní, podobně, jako je tomu u jazykových dovedností (A1, A2, B1, …):

 • Digital Awareness
 • Digital Literacy
 • Digital Competence
 • Digital Expertise

Mezi typické přenositelné digitální kompetence patří například:

 • používání běžných vyhledávačů, vyhodnocování nalezených informací z různých úhlů pohledu, zpracovávání a předávání nalezených informací,
 • komunikace prostřednictvím mobilních sítí a internetu, používání elektronické pošty, sdílení dat nebo informací prostřednictvím internetu nebo lokálních sítí,
 • vytváření a upravování běžných textových dokumentů, tabulek nebo obrázků, využívání multimediálního obsahu,
 • bezpečné chování v prostředí digitálních technologií, zabezpečení dat a informací, rozpoznávání nebezpečí, ochrana osobních údajů a osobní identity,
 • nastavování základních parametrů a chování technického vybavení a programového prostředí, výběr programových nástrojů, které jsou vhodné, účelné a efektivní pro řešení konkrétního problému, uvědomování si možností a omezení digitálních technologií,

… a mnoho dalších.

Přenositelné digitální kompetence jsou kriticky důležitým předpokladem pro schopnost jedince efektivně získávat nové či hlubší specifické a nepřenositelné digitální kompetence. Jsou vhodným a často nutným předpokladem pro osvojení dovedností potřebných pro práci s novými či specializovanými programy nebo technikou, pro pochopení digitálních technologií v souvislostech, pro schopnost samostatně se vzdělávat nebo umět tyto dovednosti dále předávat.

Dostatečný rozsah a hloubka přenositelných digitálních kompetencí jsou také důležitým předpokladem pro vysokou adaptabilitu (přizpůsobitelnost) člověka, a to nejen v rámci trhu práce jako celku, ale také v rámci konkrétního zaměstnavatele. Lidé, kteří mají dostatečný přehled a disponují širokými přenositelnými kompetencemi, daleko častěji a snadněji nalézají vhodné zaměstnání a jsou zaměstnavateli považováni za univerzální a obtížně postradatelné zaměstnance.

Pro digitální kompetence obecně platí, že čím je hloubka konkrétní digitální dovednosti větší, tím méně je tato dovednost přenositelná. Příkladem může být dovednost „umět zmenšit obrázek", která je plně přenositelná a patří do digitální gramotnosti, zatímco v pokročilé úrovni je například „použití gamma korekce fotografie" dovedností vysoce specifickou, využitelnou jen malým okruhem zaměstnavatelů na trhu práce.

Hranice mezi přenositelnými a specifickými digitálními kompetencemi není přesně daná. Některé specifické digitální kompetence se časem rozšíří do té míry, že se stanou přenositelnými.

Kurzy zaměřené na zvyšování přenositelných digitálních kompetencí jsou například rekvalifikační kurzy Úřadu práce ČR, které akredituje MŠMT:

 • Základy obsluhy osobního počítače, Obsluha osobního počítače
 • Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Core), Počítačová gramotnost (dle Sylabů ECDL Advanced)

MŠMT si pro rekvalifikační kurzy realizované podle mezinárodního konceptu ECDL vybralo tyto ECDL sylaby, které široce pokrývají základní i pokročilé přenositelné kompetence:

 • M2 – Základy práce s počítačem a správa souborů
 • ​M3 – Zpracování textu, AM3 – Pokročilé zpracování textu
 • M4 – Práce s tabulkami, AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
 • M5 – Použití databází, AM5 – Pokročilé použití databází
 • M6 – Prezentace, AM6 – Pokročilé prezentace
 • M7 – Základy práce s internetem a komunikace
 • M9 – Úpravy digitálních obrázků
 • M10 – Tvorba webových stránek
 • M12 – Bezpečné používání informačních technologií
 • M14 – Spolupráce a výměna informací na internetu
 • M15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání