Digitální transformace

Digitální transformace je kontinuální proces, který na rozdíl od digitalizace nemá jen přinést nové technologie, ale také vytvořit kompletní a fungující digitální model businessu. Zahrnuje nejen digitální modernizaci, ale také plné propojení technologií se zaměstnanci a zákazníky. Digitální transformace firmy pomáhá udržet krok s moderními technologiemi a trendy. Společnost, která projde úspěšnou digitální transformací může v dnešní době přímo interagovat se zákazníky například přes sociální sítě, je schopna reagovat na současnou poptávku a plně integruje technologie do běžných pracovních procesů tak, aby zvýšila efektivitu a produktivitu zaměstnanců.

Proces, jak již bylo zmíněno, je kontinuální, a nemůžeme jej ohraničit obdobím, či zakoupit jako produkt. Probíhá neustále a ovlivňují jej inovace a trendy na poli digitálních technologií. Hlavní pointou je využívat technologie tak, aby firemní kultura a obchodní modely držely krok se současným trendem. 

Výborným příkladem je cloud computing, který urychlil procesy a zvýšil efektivitu v mnoha ohledech. Nahradil práci s fyzickým papírem a urychlil workflow pracovních kolektivů. Zároveň ve firmách cloud snižuje například finanční nároky na hardware a provoz serveroven. Plný přechod na cloudové služby tak znamená digitální transformaci, která pomůže v práci zaměstnancům, urychlí procesy a slouží skvěle i zákazníkům a v konečném důsledku také například ulehčí finančním nákladům společnosti.​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání