Digitální závislost

Digitální závislost je aktuálně velice aktivně řešeným tématem. Hlavně u dětí může způsobovat potíže v běžném životě. Projevuje se totiž třeba nespavostí, konflikty v rodině, podrážděností, nebo problémy ve škole. Ale tato závislost je objevuje i u dospělých, a to např. problémy v zaměstnání. Dle adiktologů má totiž mít digitální závislost vliv na koncentraci a míru empatie.
Digitální závislost ale produkuje i další potíže. Zvýšená doba aktivního používání digitálních technologií zvyšuje riziko digitální demence, obezity, či ztrátu sociálních kontaktů. 

Stejně jako u všech jiných aktivit, i při užívání digitálních technologií je potřeba najít rovnováhu. Do tzv. digitální hygieny by měla přibýt i sebereflexe a občasný digitální detox. Vhodnými prostředky, jak omezit závislost na digitálních technologiích je například v rámci detoxu – nebrat telefon ke stolu s jídlem, či se vyhnout tzv. "zabíjení" času na internetu. Tento problém se ale netýká jen mobilních uživatelů. Stále více dětí (ale i dospělých) má problém se závislostí na počítačových hrách, sociálních sítích, či streamovacích portálech jako je Youtube nebo Twitch.  

Pokud jedinci nestačí vlastní detox a je potřeba problém léčit, přichází na řadu adiktologové. Závislost na digitálním světě se léčí stejně jako například závislost na drogách. Léčba trvá až léta a využívají se při ní stejné postupy, které byly vyvinuty v 90. letech pro léčbu těžce závislých na drogách. Není výjimkou, že pacientům jsou podávány medikamenty na uklidnění, či pro podporu spánku. 

Digitální závislost je současným populačním problémem. Trávíme dlouhé hodiny na internetu, mobilní telefon bereme za den do ruky již jen pro tu potřebu a počítačové hry nám zabírají stále více času v denním programu. I pokud se vás tyto problémy netýkají, je vhodné v rámci digitální hygieny využít již zmiňovaný digitální detox: nastavte si pravidla pro využívání mobilního telefonu pro zábavu, omezme aktivní dobu strávenou na internetu a zajděme si místo toho třeba na procházku do přírody.

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání